banner
Eğitim Haber Manset

TÜRKÇE İçin Yola Devam

TÜRKÇE İçin Yola Devam Haber: Resul Güvenci Veli-Öğretmen işbirliğiyle, Kuzey Ren Vestfalya Türk Veli Dernekleri Fedreasyonu (FÖTEV NRW), Dortmund Türk Veliler Derneği (DOTEV), Kuzey Ren Vestfalya Türk Öğretmenler Derneği (NRW..

TÜRKÇE İçin Yola Devam
banner

TÜRKÇE İçin Yola Devam

Haber: Resul Güvenci

Veli-Öğretmen işbirliğiyle, Kuzey Ren Vestfalya Türk Veli Dernekleri Fedreasyonu (FÖTEV NRW), Dortmund Türk Veliler Derneği (DOTEV), Kuzey Ren Vestfalya Türk Öğretmenler Derneği (NRW TÖD) ve Kuzey Ren Vestfalya Türkiyeli Öğretmenler Birliği (NRW TÖB) çağrısıyla 20 Mart 2022 de Dortmund Eğitim Merkezinde “Anadilimiz Türkçe İçin” sloganıyla geniş çaplı bir Türkçe çalıştayı düzenlendi.

KRV’de daha çok “Çok Dillilik”

 Almanya’da Türkler’in yoğun olarak yaşadığı KRV eyaletinde Dortmund Türk Eğitim Merkezinde düzenlenen Türkçe çalıştayına T.C. Essen Başkonsolosu Sezai Tolga Şimşir, Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Mehmet Fikret Arargüç, Din Ataşesi Hakkı Gür, Prof. Dr. Yüksel Ekinci, Almanya’da ilk Türkçe dersi öğretmeni Celalettin Ağırbaş katıldılar. Ayrıca öğretmen ve veli dernekleri temsilcileri, uyum meclisi üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) yetkilileri ve çok sayıda meslek gruplarından veliler iştirak ettiler.

Çalıştay Anadili Türküleriyle Başladı

Moderatörlüğünü Dr. Aysun Aydemir ve Güner Cebir’in yaptığı çalıştay, Türk Halk Müziği Ozanı Kazım Birlik tarafından bestelenen anadili türküleriyle başladı. Essen Başkonsolosu Sezai Tolga Şimşir ve dernek temsilcileri Dr. Aysun Aydemir ve Doğan Biçer katılımcıları selamladılar.

FÖTEV NRW Başkanı Dr. Aydemir konuşmasında KRV Veli Dernekleri Federasyonu olarak her zaman sabit bir duruş sergileyip, Türkçeye sahip çıkmak isteyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalıştıklarına vurgu yaptı. Birlikte çalışmalar sayesinde oluşturulan sinerjiyle daha akılcı ve daha sistematik bir şekilde anadilimiz Türkçeye sahip çıkabıleceğimize vurgu yaptı.

Bu konuda hem Türk toplumunda hem de Almanya’da belli bir duyarlılık ve bilinç oluşması gerektiğinin önemine dikkat çekti. Bunun yanı sıra velilerin anadili Türkçeye karşı olumlu bir tutum geliştirmelerinin, Türkçe derslerine olan katlımı artıracağına da değindi.

Türkçe Çalıştayı Ruhr Veliler Birliği Başkanı Dr. Ali Sak’ın “KRV de Türkçe Eğitimi” başlığıyla yapmış olduğu sunumuyla devam etti.

Rakamlar Gerçeği Yansıtmıyor

KRV’deki Türkçe eğitimi ile ilgili resmi verilerin yetersizliğine değinen Dr. Ali Sak özellikle anadili dersleri konusunda Okul Bakanlığının resmi istatistik dairesi tarafından verilen rakamların gerçeği yansıtmadığını, Bakanlıktan istenilen ek rakamlarla ortaya koydu. Verilen ek rakamlarla tüm anadillere katılımın son yıllarda bir artış gözlendiğini ancak Türkçe derslerine katılımın azaldığını belirtti. KRV eyaletinde yaklaşık 200.000 Türk kökenli öğrencinin olduğunu, 2018 yılında Türkçe derslerine 44.044 Türk kökenli öğrenci katılırken, 2021 yılında ise 40.345 öğrencinin anadili derslerine katıldığını belirterek, resmi rakamlarda bu sayı 24.216 olarak verildiğinı söyledi. Anadili derslerine 2018’de %22.0 olan katılımın 2021 yılında %20.2’ye düştüğünü belirtti.

Daha üzücü olanın ise, normal ders statüsünde olan, not verilen ve karne ortalamasına etki yapan Türkçe yabancı dil dersine katılımın da 7.375’den 5.383’e düştüğünü söyledi. Bunun, dersin niteliğinden daha çok Türkçenin kendi toplumumuz ve içinde yaşamış olduğumuz toplum nezdindeki gerekli değeri görmediği sebebinin yatıḡıni söyledi. Bu yüzden mutlaka dilin prestijini artıracak önlemlerin ivedilikle alınması gerektiği vurgulandı.

Dr. Sak Alman resmi makamlarla iletişimdeki zorlukları belirterek, sonuç almak için yıllarca, istikrarlı bir şekilde uğraşmak gerektiğini belirtti.

Ortak Hedeflerde Uzlaşıldı

Çalıştay herkesi kucaklayan, her fikre açık olan, ortak değerlerde birlşen Türkçe sevdalısı çok geniş bir katılımcı kitlesiyle gerçekleşti. Öğretmen dernekleri,  veli dernekleri temsilcileri, STK yetkilileri, uyum meclisi temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda meslek gruplarından velilerin katıldığı çalıştaya evsahipliği yapan derneklerin hazırlamış oldukları basın bildirisinin okunmasıyla devam etti. Ardından, katılımcılar maddeler üzerinde eleştiri ve önerilerini açıkladıktan sonra maddeler üzerinde uzlaşıya varıldı. Türkçe Çalıştayı, katılımcılara sunulan yemeğin ardından sona erdi.

FÖTEV NRW, DOTEV, NRW TÖD, NRW TÖB Ortak Basın Açıklaması

Anadilimiz Türkçe İçin!

Adı geçen sivil toplum kuruluşları olarak, anadili kullanımını yaygınlaştırma, derse katılımı artırma, dersin kalitesini yükseltme doğrultusunda Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK), resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçmeyi, birlikte çalışmalarımızı daha da güçlendirmeyi ve somut adımlar atmayı hedefliyoruz.

Türkçe Anadili Dersi Organizasyonu Doğrultusunda Atılması Gereken Adımlar

 1. Almanya Türk Toplumu Açısından
 2. Velilerimiz anadili dersinin önemini hissetmekte ancak ona sahip çıkma konusunda sorunlar yaşamaktadır. Veli bilgilendirme çalışmaları sürdürülecektir.
 3. Sağlıklı bir veli ve öğretmen işbirliği anadili eğitimine olumlu yansıyacaktır. Bu bağlamda STK’ların daha geniş kitlelere ulaşması ve koordineli çalışması ana hedeflerimizdendir.
 4. Velilerimizin okullardaki karar süreçlerinde (Klassenpflegschaft, Schulpflegschaft, Schulkonferenz) etkin olarak yer almaları için çalışmaya devam edilecektir.
 5. Almanya’da eğitimi yapılan diğer anadillerle işbirliği yapılarak çalışma grubu oluşturulacaktır.
 6. Öğretmen ve veli dernekleri Okul ve Eğitim Bakanlığı ile (Schulministerium) Alman Bilim ve Eğitim Sendikası (GEW), bölgesel hükümetler (Bezirksregierung), siyasi parti ve medya ile işbirliğine gidilecektir.
 7. Eğitim alanında çalışan STK’lar, Türkçe öğretmenlik eğitimi veren Türkistik bölümü (Duisburg-Essen Üniversitesi) ve eyalet eğitim birimleriyle yapıcı ilişkiler kuracaktır.
 1. Eyalet Okul ve Eğitim Bakanlığı Açısından
 2. Anadili dersleri sınıf geçmede etkili bir ders olarak kabul edilmelidir.
 3. Okullarda Türkçe dersi grupları açılması için sayı ilkokullarda 10’a ileriki okullarda 12’ye indirilmelidir.
 4. Anadili dersi öğretmenlerinin daha verimli çalışabilmeleri için görev yaptığı okul sayısı azaltılmalı, öğrenci sayısı yeterli ise tek okula indirilmelidir.
 5. Ders araç ve gereçlerinin yetersizliği anadili dersinin kalitesi açısından önemli bir sorundur. Buradaki öğretmen kuruluşları ile ortaklaşa projeler geliştirilerek didaktik-metodik kurgusu uygun kitaplar yayımlanmalıdır. Bu konu KRV Okul ve Eğitim Bakanlığına iletilecek, çözüm yolları aranacaktır.
 6. Bakanlık düzeyinde anadili derslerini destekleme ve geliştirme kurumu oluşturulmalıdır. Bu da anadili dersinin kalitesini artıracaktır.
 7. Türkçe anadili dersleri ikinci yabancı dil ve seçmeli ders olarak yaygınlaştırılmalı, öğretmenler meslek içi ek eğitimlerle desteklenmelidir.

III.  Türkiye Cumhuriyeti Açısından

 1. Eğitim Ataşeliklerine, Almanya koşullarını tanıyan, Almancaya hakim (tercihen Almanya’dan) ve donanımlı kişilerin atanmaları saḡlanmalıdır.
 2. Türkiye Cumhuriyeti, eğitim merkezlerini (T.C. Dortmund Eğitim Merkezi gibi) yaygınlaştırmalı; yurttaşlarımıza kültürel hizmetler (folklor, resim, müzik, edebiyat, tiyatro vb.) sunarak dilimizin gelişmesine katkı sağlamalıdır.
 3. Türkiye Cumhuriyeti, yetkin kurumları aracılığıyla uluslararası kabul görmüş Türkçe dil sertifika programlarını yaygınlaştırmalıdır.
 4. Türkçenin yaşatılmasında basın-yayın kuruluşlarına büyük görev düşmektedir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) basını destekleyici projelere öncülük etmelidir.

Çalıştaya Katılan Dernekler:

KRV Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTEV NRW)

Dortmund Türk Veli Derneği (DOTEV)

NRW Türk Öğretmenler Derneği (NRW TÖD)

NRW Türkiyeli Öğretmenler Birliği (NRW TÖB)

Almanya Türk Dernekleri Fderasyonu (FÖTED)

Almanya Karadenizliler Birliği

Bielefeld Veli Derneği

CHP Dortmund

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Münster (ÇYDD Münster)

DITIB Selimiye Camisi Dortmund

Dortmund Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD Dortmund)

Dortmund Türk Dernekleri Platformu

Duisburg Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD Duisburg)

Düsseldorf Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü

Eğitim ve Kültür Derneği

Gelsenkirchen Türk Öğretmenler Derneği (GE-TÖD)

Innovation Kulturverein e.V. (Inn-Kult e.V.)

KRV Türk Topluluğu (TB NRW)

Mönchengladbach Veliler Derneği

Ruhr Veliler Birliği

Sıla Yolu Türk Otomobil Kulübü

Werdohl Veli Birliği

Zonguldaklılar Derneği

Zukunft Bildungswerk

banner

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL